Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Άρχισε η εφαρμογή του νόμου

Επειδή θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα αυτό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών παραθέτω το κάτωθι άρθρο με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την υπενθύμιση όλων μας!!
Από την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011, ενεργοποιήθηκε η δικαστική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών, με την προϋπόθεση ότι προηγήθηκε προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού των δύο πλευρών χωρίς αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ( www.efpolis.gr ) σε αυτή τη φάση, η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν εξαρτάται από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή πιστωτικών ιδρυμάτων. «Οι υπερχρεωμένοι αυτοί πολίτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς μπορούν να επιτύχουν με τη δικαστική διαδικασία τη ρύθμιση των οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους αυτών. Η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μία νέα δυναμική στη φάση του εξώδικου συμβιβασμού, καθώς είναι πλέον προς το συμφέρον όλων – και ιδίως των ίδιων των πιστωτών – να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συναινετικής ρύθμισης των οφειλών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Έτσι τις αιτήσεις τους στα Ειρηνοδικεία μπορούν να καταθέτουν από χθες τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και δανειολήπτες προκειμένου να υπαχθούν στο νόμο για τη ρύθμιση οφειλών.
Ας σημειωθεί ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου για τη ρύθμιση χρεών των νοικοκυριών και μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚΠΟΙΖΩ, είχαν κατατεθεί στις τράπεζες (πρώτο βήμα της διαδικασίας) 2.646 αιτήσεις για υπαγωγή στο νόμο όμως απάντηση πήραν μόνο 430 ενδιαφερόμενοι (ποσοστό 16%). Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 430 αιτήματα που απαντήθηκαν μόνο τα 7 έγιναν αποδεκτά από τις τράπεζες και ανέστειλαν την πληρωμή οφειλών για 6 μήνες.
Εξάλλου, απαραίτητη προϋπόθεση για να προσφύγουν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία οι υπερχρεωμένοι, είναι ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την πιστώτρια τράπεζα (οι σχετικές διατάξεις του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2010).
Ειδικότερα όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή «οι υπερχρεωμένοι καταναλωτές και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν πλέον να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα έτη και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους».
Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατίθεται από τις 4-1-2011 στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Σε ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.
Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει:
α) έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές,
β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του,
γ) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και
δ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.
Ας σημειωθεί ότι αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης και το αργότερο μέσα σε 1 μήνα, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει στο δικαστήριο τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδεικνύουν τις οφειλές του. (Για περισσότερες πληροφορίες λειτουργεί η ειδική τηλεφωνική γραμμή  8011197367).
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι με τροπολογία που υπογράφεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρατάθηκε μέχρι το τέλος Ιουνίου 2011 η αναστολή των πλειστηριασμών.
Η τροπολογία που θα συζητηθεί με το πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ όσο και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποιονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη, για τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή απαγόρευση του νόμου 3869/2010 για την «ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».