Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Νέα βελτίωση των όρων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»


Δεν υπάρχει περιορισμός πια στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Σημαντικότατες βελτιώσεις έχουν γίνει αναφορικά με το ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα και με ποια κίνητρα:
Κατηγορία  Εισοδήματος
Επιτόκιο
Ύψος
δανείου
Επιδότηση
ΑΑτομικό
12.000
0%
30%
70%
Οικογενειακό
20.000
ΒΑτομικό
40.000
0%
65%
35%
Οικογενειακό
60.000
ΓΑτομικό
60.000
0%
85%
15%
Οικογενειακό
80.000
Επιπλέον παρέχεται επιδότητη 100% για το ελάχιστο κόστος ενεργειακής επιθεώρησης.
Ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί μια επιπλέον κατηγορία χαμηλού εισοδήματος η οποία χρηματοδοτείται με το εντυπωσιακό 70% !!
Κατηγορία Ωφελούμενων
A1
A2
B
Ατομικό Εισόδημα
Α.Ε. ≤12.000€
12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€
40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα
Ο.Ε. ≤ 20.000€
20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο
70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
Με τις νέες ρυθμίσεις , επιίσης, προβλέπεται :
  • δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου (αντί 3ετούς),
  • με ή χωρίς εγγυητή,
  • χωρίς προσημείωση ακινήτου,
  • με δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.
Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% (αντί του 30% που ήταν πριν) του προϋπολογισμού της αίτησης.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.
Κατηγορία Ωφελούμενων
A1
A2
B
Ατομικό Εισόδημα
Α.Ε. ≤12.000€
12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€
40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
Οικογενειακό Εισόδημα
Ο.Ε. ≤ 20.000€
20.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€
60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€
Κίνητρο
70% Επιχορήγηση
30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
35% Επιχορήγηση
65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)
15% Επιχορήγηση
85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31.12.2015