Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων φέρνει φορολογικές εκπτώσεις

Ένα άρθρο στα πλαίσια  ενημέρωσής της εταιρείας  ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ( ενεργειακοί υαλοπίνακες).


Οδηγίες για την έκδοση βεβαιώσεων δαπανών που αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», παρέσχε το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, οι… φορολογούμενοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου τους «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» προκειμένου να τύχουν της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τον νόμο θα πρέπει να παραλαμβάνουν από τις τράπεζες και να συνυποβάλλουν με τη φορολογική τους δήλωση έξι δικαιολογητικά.
Τα δικαιολογητικά ορίζονται με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’), το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα της παρ.1 του ιδίου άρθρου μειώνεται κατά ποσοστό 10%, μεταξύ άλλων, για το ποσό της δαπάνης για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτου που εντάσσονται σε έργα του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
Πρόκειται για μία σειρά από επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου, αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καύσιμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, αγορά και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών, καθώς και αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτίρια, δαπάνη για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης.
Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2011 και μετά.
Πέραν αυτών και σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του υπουργείου Περιβάλλοντος παρέχεται μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, άτοκο δάνειο και επιχορήγηση σε αναλογία 65% – 35% ή 85% – 15% ανάλογα με τις κατηγορίες αναβάθμισης στις οποίες εντάσσονται οι ωφελούμενοι βάσει του εισοδήματός τους για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα.
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η διατήρηση των παραστατικών δαπανών για τις πραγματοποιούμενες ενεργειακές παρεμβάσεις, από τον ωφελούμενο του προγράμματος, κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να καταστούν δυνατοί επιτόπιοι έλεγχοι από τα αρμόδια εθνικά ή Κοινοτικά ελεγκτικά όργανα. Κρίνεται επίσης απαραίτητη προκειμένου να εντοπισθεί το τμήμα των δαπανών για το οποίο δεν έχουν λάβει ενίσχυση και να τύχει της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
Τα έξι δικαιολογητικά
Για να είναι δυνατή η παροχή του πιο πάνω φορολογικού κινήτρου, θα πρέπει να χορηγείται από τα συνεργαζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βεβαίωση δαπανών στους φορολογούμενους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
1. Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.
2. Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά.
3. Τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης.
4. Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
5. Το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος.
6. Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ…
Τ

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΩΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ .....ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!!ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ 'ΣΑΣ ΑΔΕΛΦΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.....ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΙΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΣΤΑΙ , ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΚΑΙ 'ΜΑΣ ΕΔΩ, ΠΟΥ ΦΥΛΑΜΕ  ΑΚΟΜΗ...ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ!!!

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Ο επισιτισμός της Ελλάδας στην Κατοχή

 Στοιχεία από το αρχείο του Σπύρου Σκούρα
Η κατάρρευση της εθνικής οικονομίας και η άμεση πτώση του βιοτικού επιπέδου εκατομμυρίων Ελλήνων φέρνει στη μνήμη την Κατοχή. Οι νεότεροι βεβαίως δεν ενθυμούνται τον λιμό του 1941, αλλά και όσοι βίωσαν τις κακουχίες της περιόδου αγνοούν μέχρι σήμερα γεγονότα καθοριστικά για την επιβίωση της χώρας. Ενα από αυτά ήταν η σωτήρια παρέμβαση μιας ομάδας Ελληνοαμερικανών για τον επισιτισμό της κατεχόμενης Ελλάδας. Επικεφαλής της ήταν ο επιχειρηματίας Σπύρος Σκούρας (1893-1971), ένας από τους στυλοβάτες του Χόλιγουντ και πρωτοπόρος υπερασπιστής των ελληνικών συμφερόντων στην Αμερική. Το πλούσιο αρχείο του («Spyros P. Skouras Papers, 1942-1971»), που παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ το 1988, περιέχει ένα εκτενές αυτοβιογραφικό σημείωμα με χρονολογία 4/2/1953. Τρεις από τις σελίδες του περιγράφουν την τιτάνια προσπάθεια του Σκούρα για την άρση του αποκλεισμού της Ελλάδας από τον συμμαχικό στόλο και την έναρξη της τροφοδοσίας προς τους δοκιμαζόμενους ομοεθνείς του. Τις παραθέτω σε ελεύθερη μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο.

Η πιο επιτυχημένη οργάνωση εξωτερικής βοήθειας

«Τον Οκτώβριο του 1940 συστήσαμε την Ενωση για τη Βοήθεια στην Εμπόλεμη Ελλάδα (Greek War Relief Association), η οποία έγινε η πιο επιτυχημένη και υποδειγματική οργάνωση εξωτερικής βοήθειας, επειδή συγκέντρωσε πάνω από 40 εκατομμύρια δολάρια σε ρευστό. Ηταν ένα επίτευγμα που κανείς δεν περίμενε.
Μέσα σε λίγο χρόνο, αφότου η Ελλάδα δέχθηκε εισβολή από τους φασίστες, και πριν από τη ναζιστική κατοχή, στείλαμε συνολικά πέντε εκατομμύρια δολάρια σε χρήματα και επτά εκατομμύρια σε τρόφιμα, ρουχισμό και ιατροφαρμακευτικό υλικό, ένα μόνο μέρος του οποίου κατέληξε στον ελληνικό πληθυσμό.
Οι Ελληνες είχαν συγκεντρώσει την προσοχή της υφηλίου με την ηρωική τους στάση απέναντι στους φασίστες και εγκαρδίωσαν τους υπερασπιστές της ελευθερίας, διεθνώς, ηττώντας τα φασιστικά στρατεύματα και απομυθοποιώντας τις έως τότε αήττητες Δυνάμεις του Αξονα. Αν οι ναζί δεν έρχονταν σε βοήθεια των φασιστών, τα ελληνικά στρατεύματα πιθανόν θα είχαν κατατροπώσει τους τελευταίους και θα τους έσπρωχναν στην Αδριατική Θάλασσα. Οταν οι ναζί επιτέθηκαν, οι Ελληνες δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη συντριπτική υπεροχή των ναζιστικών και φασιστικών στρατευμάτων και τον Απρίλιο του 1941 η Ελλάδα ήταν υπό πλήρη κατοχή. Μέσα σ’ έναν χρόνο ήταν αποκλεισμένη από τον εχθρό και η επικοινωνία της με τον εξωτερικό κόσμο διεκόπη. Μετά ακούσαμε από ανεπίσημες πηγές για την οικτρή κατάσταση των Ελλήνων, που πέθαιναν κατά χιλιάδες στους δρόμους των πόλεων από την ασιτία.

Σκοπός ζωής

Τότε έθεσα ως το μεγαλύτερο σκοπό στη ζωή μου την άρση του αποκλεισμού, ώστε τρόφιμα και ιατρική βοήθεια να φτάσουν στην Ελλάδα. Μολονότι πιστώθηκα αποκλειστικά αυτή την ενέργεια, τούτο δεν αληθεύει. Με βοήθησαν κάποια μέλη της Ενωσης ανάμεσα στα οποία ήταν: ο Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας (που είναι τώρα ο Πατριάρχης της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Τουρκία), ο Stephen C. Stephano, ο E.T. Hardaloupas, ο Thomas A. Pappas, ο Andre Embiricos, ο Harold G. Vanderbilt και ο Winthrop Aldrich, και έλαβα επίσης μεγάλη αρωγή από άτομα όπως ο κ. George Allen, νυν πρεσβευτής στην Ινδία και τότε επικεφαλής της διεύθυνσης Μέσης Ανατολής του υπουργείου Εξωτερικών, ο Norman Davis, αργότερα πρόεδρος του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, και ο προϊστάμενος του Ελληνικού Γραφείου στο υπουργείο Εξωτερικών Foy Kohler.
Σκέφτηκα ότι για να συναντήσω τον Norman Davis θα χρειαζόμουν βοήθεια και ζήτησα από τον Harry Warner και τον Sam Goldwyn να του τηλεγραφήσουν ζητώντας μια συνάντηση μαζί μου. Αλλά, όπως μου είπε Davis, «δεν χρειαζόσουν κανένα να μεσολαβήσει για χάρη σου. Το όνομα το δικό σου και των αδελφών σου είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα εδώ στην Αμερική. Ησασταν οι πρώτοι που εγκαινίασαν φιλανθρωπικούς εράνους σε θέατρα για την ενίσχυση του Ερυθρού Σταυρού όταν ήσασταν ακόμη στο Σαιντ Λούις και γι’ αυτό θα σου προσφέρω οτιδήποτε ζητήσεις».
Συναντήθηκα με τον Sumner Welles και τον Norman Davis πάρα πολλές φορές. Υστερα επισκεφτήκαμε τον πρόεδρο Ρούζβελτ, στον οποίον κάναμε έντονες παραστάσεις, και εκείνος με τη σειρά του επικοινώνησε με τον Ουίνστον Τσώρτσιλ.
Ο πρόεδρος είπε ότι ο συμμαχικός αποκλεισμός θα ήρετο εφόσον ναυλώναμε πλοία για την αποστολή της βοήθειας.

Αμερικανική προσφορά με σουηδικά πλοία

Αυτό ήταν ένα δύσκολο βήμα και η προσπάθειά μας για να εκμισθώσουμε πλοία από οπουδήποτε απέτυχε. Υστερα από πρόταση του αδελφού μου Γιώργου προσεγγίσαμε τη σουηδική κυβέρνηση μέσω του Norman Davis, τηλεγραφώντας στον πρίγκιπα Κάρολο της Σουηδίας που ήταν πρόεδρος τού εκεί Εθνικού Ερυθρού Σταυρού. Ρωτήσαμε αν θα μπορούσαμε να ναυλώσουμε μερικά από τα σουηδικά πλοία που, μη όντας υπό τον έλεγχο των Συμμάχων ή του Αξονα, θα μπορούσαν να διέλθουν από τη ζώνη του αποκλεισμού.
Το επόμενο πρωί λάβαμε την ευχάριστη είδηση ότι η Σουηδία θα διέθετε από 8 έως 14 πλοία, αλλά θα έπρεπε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με τους Σουηδούς εφοπλιστές. Ο πρίγκιπας ανέλαβε να διαπραγματευτεί με τη γερμανική κυβέρνηση και πήγε στο Βερολίνο απ’ όπου μας τηλεγράφησε ότι η συμφωνία θα ίσχυε εφόσον θα ετίθετο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Διεθνούς (sic) Ερυθρού Σταυρού και όχι της Ενωσης για τη Βοήθεια στην Εμπόλεμη Ελλάδα. Οι Γερμανοί επίσης έβαλαν όρο ότι καμία δημοσιότητα δεν θα έπρεπε να δοθεί στην οργάνωσή μας σε σχέση με την επιχείρηση. Σε αντάλλαγμα, οι Γερμανοί μάς διαβεβαίωσαν ότι δεν θα δέσμευαν τα τρόφιμα στην Ελλάδα. Επίσης, επιμείναμε ότι η διανομή δεν θα ήταν υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, επειδή ο οργανισμός αυτός μπορούσε να ελεγχθεί από τους Γερμανούς καθώς η Ευρώπη ήταν στο μεγαλύτερο τμήμα της υπό ναζιστική κατοχή.
Το κόστος του εγχειρήματος σε μια περίοδο δύο ετών υπολογίστηκε σε περίπου 24 εκατομμύρια δολάρια. Μια τεράστια εμπλοκή δημιουργήθηκε όταν οι Σουηδικές Γραμμές αρνήθηκαν να αποδεχθούν την υπογραφή της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης χωρίς την καταβολή εγγύησης από την οργάνωσή μας. Σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία τα προαναφερθέντα μέλη ήταν παρόντα, ανακοίνωσα ότι είχα ήδη προσφέρει την εγγύηση για τα 24 εκατομμύρια, δεδομένου των τρομακτικών νέων για μαζικούς θανάτους Ελλήνων από την πείνα αλλά και επειδή είχα πληροφορηθεί από το υπουργείο Εξωτερικών ότι αν δεν υπογράφαμε την εγγύηση εκείνη την ημέρα, οι Σουηδικές Γραμμές απειλούσαν να εκμισθώσουν τα πλοία τους για άλλους σκοπούς.
Οταν ανακοίνωσα την πρωτοβουλία μου στη συνεδρίαση, υπήρξε μεγάλη ταραχή ιδιαίτερα από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών, οι οποίοι ήθελαν να με κρεμάσουν γιατί θεωρούσαν αδύνατη τη συγκέντρωση ενός τέτοιου ποσού. Θέλησαν να καλέσουν ψυχίατρο για να με εξετάσει, αλλά τους είπα ότι μολονότι δεν πιστεύω σε θαύματα ήμουν πεπεισμένος ότι ένα τέτοιο θα λάμβανε χώρα.

Μαραθώνια συνεδρίαση

Η συνεδρίαση, που είχε αρχίσει στις 4 το απόγευμα, διήρκησε μέχρι τις 4 το επόμενο πρωί, και πιστεύω ότι τα υπόλοιπα μέλη αποδέχθηκαν την ενέργειά μου απλώς επειδή ήταν εξαντλημένοι.
Δύο μέρες αργότερα γευμάτιζα στο ξενοδοχείο Mayflower στην Ουάσιγκτον με τον Drew Pearson και συνέβη να κάθεται στο διπλανό τραπέζι ο μακαρίτης Edward Stettinius που τότε ήταν πρόεδρος του Lend-Lease (το κολοσσιαίο πρόγραμμα παραχώρησης αμερικανικού πολεμικού υλικού στους Βρετανούς και τους συμμάχους τους), με τον Sumner Welles και άλλους. Ο κ. Stettinius χάρηκε που με είδε και άδραξα την ευκαιρία για να του εκθέσω το πρόβλημά μου. Τον παρακάλεσα θερμά λέγοντας: «Μεταξύ μας, η ζωή μου εξαρτάται από αυτά τα 24 εκατομμύρια. Πρέπει να με βοηθήσεις». Ετυχε εκείνη την ημέρα να καταθέτει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στο Καπιτώλιο και υποσχέθηκε ότι θα υπέβαλε αίτηση για το απαιτούμενο κονδύλιο. Οχι μόνο εξασφαλίσαμε τα χρήματα, αλλά επίσης και το ποσό που είχαμε ήδη προκαταβάλει.
Ζήτησα μετά από τον κ. Stettinius να μου χορηγήσει σχετική επιστολή για να την παρουσιάσω στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτρο-πής, λέγοντάς του ότι οι Ελληνες δεν θα με πίστευαν αλλιώς.
Στο μεταξύ είχα ζητήσει από μέλη της οργάνωσής μας στην Αγγλία να προσεγγίσουν μέλη του Κοινοβουλίου, ώστε οι ανάγκες της Ελλάδας για ανθρωπιστική βοήθεια να γίνουν γνωστές στους Βρετανούς πολίτες. Επίσης, συνάντησα τον Καναδό πρωθυπουργό MacKenzie King, ο οποίος μας πρόσφερε 300 χιλιάδες τόνους σιταριού δωρεάν. Στη διάρκεια περισσότερων από τριών χρόνων, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας χορήγησαν πάνω από 600 χιλιάδες τόνους τροφίμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας σώθηκε από την πείνα. Αποστείλαμε συνολικά σχεδόν ένα εκατομμύριο τόνους τροφίμων και ιατρικής βοήθειας. Η χρηματική αξία του όλου εγχειρήματος ανήρχετο σε 200 εκατομμύρια δολάρια.

Παράδειγμα προς μίμηση στην εποχή της κρίσης

Η αφήγηση του Σκούρα επιβεβαιώνει τα χαρακτηριστικά που τον έκαναν έναν από τους πλουσιότερους Αμερικανούς της εποχής του: φιλόδοξη στόχευση, απόλυτη αυτοπεποίθηση, επιχειρηματική εγρήγορση, αδιάκοπη προσπάθεια, και σιδερένια θέληση που ξεπερνά εμπόδια και λυγίζει αντιπάλους. Ανασύρει επίσης από τη λήθη το πρωτοποριακό φιλανθρωπικό του έργο, που άρχισε με τη διενέργεια εράνων στη διάρκεια κινηματογραφικών παραστάσεων, εμβολίζοντας κοινωνική ευαισθησία στη νεότευκτη τότε βιομηχανία θεάματος. Ακόμη περισσότερο, μας υπενθυμίζει ότι οι μελανές σελίδες του αμερικανικού παρεμβατισμού στη μεταπολεμική Ελλάδα δεν μπορούν να ανατρέψουν το θετικό ισοζύγιο της αμερικανικής προσφοράς προς τον ελληνισμό.
Τέλος, ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Σκούρα στον επισιτισμό της κατεχόμενης Ελλάδας όχι μόνο αναδεικνύει έναν μεγάλο πατριώτη αλλά και προκαλεί τη σύγχρονη ομογένεια να αναλάβει άμεση και ουσιαστική πρωτοβουλία για τη διάσωση της Ελλάδας από το βάραθρο, που παρωχημένες και σάπιες εντόπιες ιεραρχίες την έχουν γκρεμίσει. Με τη διαχρονική συναισθηματική απομόνωση των Ελλήνων να έχει για μια ακόμη φορά μεταφραστεί σε οικονομικό και πολιτικό εγκλεισμό, η μόνη λύση βρίσκεται στην καλλιέργεια οικουμενικού πνεύματος, εξωστρεφούς διάθεσης, και εξαγωγικής ενέργειας. Κλείδα για την επίτευξη αυτού του στόχου αποτελεί η επαναπροσέγγιση της ομογένειας με τη μητροπολιτική Ελλάδα.
* Ο δρ Ηλίας Χρυσοχοΐδης είναι ιστορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών και συνθέτης (http://www.stanford.edu/~ichriss).

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Η ΑΓΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ ...ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ – ΠΟΛΙΤΩΝ !!


Μπορεί να νομίζουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι ,και ότι τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης δεν απονέμονται και δεν αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα,... τα προνόμια των βουλευτών, όμως, τα οποία συνιστούν, οι κάθε λογής παροχές, επιδόματα και ατέλειες που τους προσφέρονται, προφανώς δεν συνάδουν με μια άλλη ρητή συνταγματική επιταγή που ορίζει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αποκαλύπτει τις μηνιαίες αποδοχές, μετά την παρακράτηση φόρου και ασφαλίστρων ...έτσι λοιπόν ένας νεοεκλεγέντας βουλευτής βγάζει σ’ ένα ΜΗΝΑ όσα βγάζει ένας μέσος ιδιωτικός υπάλληλος σε ένα ΧΡΟΝΟ !!!
Η θετική «έκπληξη» που περίμενε τους νεοεκλεγέντες βουλευτές οι οποίοι πέρασαν εσχάτως το κατώφλι του Κοινοβουλίου ήταν δίχως άλλο τα προνόμια που διαχρονικά απολαμβάνουν.... και εκκινούν από τη βουλευτική αποζημίωση και τις φορολογικές «διευκολύνσεις» και φθάνουν ως το επίδομα οικογενειακών βαρών, την ατέλεια των κινητών τηλεφώνων και τη χρονομίσθωση πολυτελών αυτοκινήτων υψηλού κυβισμού.
Ι. Η βουλευτική αποζημίωση
Θυμάστε το σάλο που είχε ξεσπάσει για τις υπέρογκες αυξήσεις των δικαστικών;
Όλοι ανεξαιρέτως οι βουλευτές δικαιούνται αποζημίωση ίση με το σύνολο των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών του ανώτατου δικαστικού λειτουργού, δηλαδή περί τις 8.500 ευρώ, ενώ ως γνωστόν με κάθε αύξηση των αποδοχών των δικαστικών αυξάνεται και ο βασικός μισθός τους, ως εκ τούτου έχουν να ελπίζουν και οι εκπρόσωποι του λαού σε καμιά αυξησούλα.
Οι κρατήσεις στις οποίες υπόκειται η βουλευτική αποζημίωση είναι 6,67% για τον κλάδο σύνταξης και ως 20% υπέρ κόμματος (κάθε βουλευτής δηλώνει εγγράφως το ποσοστό που επιθυμεί να παρακρατείται και το οποίο πρέπει να συμπίπτει με το ποσοστό που έχει ζητήσει το κόμμα του: η ΝΔ και το ΠαΣοΚ έχουν ορίσει την κράτηση αυτή σε 10%, ενώ το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ σε 20%, ενώ υπέρ του Δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη είναι 2,55% (200 ευρώ περίπου) και υπέρ του Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Βουλευτών και Ευρωβουλευτών παρακρατούνται τρία ευρώ τον μήνα (και 30 ευρώ εφάπαξ από τους νεοεκλεγέντες).
Κατά τα λοιπά και οι εθνικοί αντιπρόσωποι λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων ίσο με το ύψος των μηνιαίων απολαβών τους, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας κατά το ήμισυ.
Οσον αφορά τη φορολογία της βουλευτικής αποζημίωσης γίνεται αυτοτελώς και σε ολόκληρο το ποσό, δηλαδή το εισόδημά τους αυτό δεν προστίθεται κατά την εκκαθάριση στα άλλα εισοδήματα που έχουν και για τα οποία φορολογούνται.
Για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στα θερινά τμήματα της Βουλής οι παρόντες στις συνεδριάσεις των επιτροπών λαμβάνουν αποζημίωση που κυμαίνεται από 500 εως και 5000 ευρώ για τα μέλη των αποστολών της  Βουλής στο εξωτερικό που επίσης δικαιούνται αποζημίωση δίχως βέβαια να φορολογούνται τα ποσά αυτά.
Επίσης σε όσους βουλευτές έχουν αναστείλει την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως επιβάλλει άλλωστε το ασυμβίβαστο, καταβάλλονται κανονικά οι εισφορές κατά τη διάρκεια της βουλευτικής θητείας τους για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια στους ασφαλιστικούς φορείς που υπάγονταν (από 1.1.2003) προτού εκλεγούν και μάλιστα με χρήματα που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της Βουλής, δηλαδή τον Έλληνα φορολογούμενο.
ΙΙ. Οι παροχές για τα έξοδα
Οι βουλευτές λαμβάνουν επίδομα οργάνωσης γραφείου, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
Για τους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς είναι ίσο με το 20% της αποζημίωσής τους(έξτα δηλαδή άλλα 1500 ευρώ περίπου) και για τους βουλευτές της περιφέρειας είναι ίσο με το 25% (δηλαδή άλλα 2.000 ευρώ περίπου). Ποσά τα οποία επίσης είναι αφορολόγητα.
Επίσης τους παρέχεται επίδομα οικογενειακών βαρών βάσει δήλωσης για την οικογενειακή κατάστασή τους ισχύει ό,τι για τους δημόσιους υπαλλήλους: 10% για τον έγγαμο και 5% για κάθε παιδί.
Αναφορικά με τα έξοδα κίνησης στους  βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς, αλλά και σε όσους οι περιφέρειες διαθέτουν αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα καταβάλλεται το ποσό των 450 ευρώ, στους βουλευτές των οποίων οι περιφέρειες είναι πιο κοντά στην πρωτεύουσα καταβάλλονται 600 ευρώ και σε όσους οι περιφέρειες βρίσκονται μακριά καταβάλλονται 750 ευρώ, ενώ στους βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου καταβάλλεται το ποσό των 1.000 ευρώ.
Για τις μετακινήσεις τους με τον σιδηρόδρομο ή τα υπεραστικά λεωφορεία ή τα πλοία των εσωτερικών γραμμών υπάρχει ατέλεια ενώ για τους βουλευτές της περιφέρειας διατίθενται ετησίως 104 εντολές μετακίνησής τους αεροπορικώς.
Οσον αφορά τα αυτοκίνητα που παρέχονται στους βουλευτές, αυτό γίνεται μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με εταιρεία Leasing έτσι ώστε να τα αλλάζουν συνεχώς και να κυκλοφορούν πάντα με καινούργια μοντέλα.
Ι Οι ατέλειες και τα έσοδα
Για τις γνωστές επιστολές που λαμβάνουν οι πολίτες από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους καταβάλλεται στους βουλευτές κάθε μήνα ποσό που αντιστοιχεί σε 1.000 επιστολές και διπλασιάζεται φυσικά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.
Οσον αφορά τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούν ατελώς, υπάρχουν και εδώ κάποιες διαβαθμίσεις: στους βουλευτές Επικρατείας, Α’ και Β’ Αθηνών, Α’ και Β’ Πειραιώς παρέχονται επτά τηλεφωνικές συνδέσεις, ενώ στους υπολοίπους, οκτώ.
Η ατέλεια βαρύνει βεβαίως τη Βουλή μέχρι του συνολικού ποσού των 13.500 ευρώ ετησίως για κάθε βουλευτή και για το σύνολο των συνδέσεων, ενώ καλύπτει και γραμμή Internet.
Σχετικά με την κινητή τηλεφωνία κάθε βουλευτής δικαιούται μία γραμμή σύνδεσης με εταιρεία της επιλογής του και η Βουλή τού καλύπτει μηνιαίως ως 250 ευρώ πλέον των παγίων τελών.
Οι εξ επαρχίας βουλευτές για τη στέγασή τους δικαιούνται να μένουν σε ξενοδοχείο ή να μισθώνουν οικία στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και να λαμβάνουν μηνιαίως άλλα 1.500 ευρώ.
Τέλος, η Βουλή μισθοδοτεί και έναν επιστημονικό συνεργάτη για κάθε βουλευτή, ο οποίος και τον προσλαμβάνει με την προϋπόθεση ότι θα απασχολείται πλήρως.
Επίσης κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να αποσπά τρεις συνεργάτες από το Δημόσιο, ενώ του διατίθεται και ένας αστυνομικός για την προσωπική φρούρησή του.
Συμπερασματικά, τα μηνιαία βασικά έσοδα ενός βουλευτή κυμαίνονται από 8.500 έως 10.000 ευρώ κατά μέσο όρο (καθαρές απολαβές), αναλόγως των συμμετοχών του στις επιτροπές, των χρημάτων που παρακρατούνται υπέρ του κόμματος, κ.ο.κ.
Δηλαδή μόνο οι βασικές απολαβές ενός βουλευτή ετησίως κυμαίνονται μεταξύ 102.000 – 120.000 ευρώ.
Ο διακανονισμός 35 εκατομμύρια ευρώ για τηλεφωνικά τέλη!
Μια μεγάλη οικονομική εκκρεμότητα η οποία οδεύει προς ευνοϊκή για τους «μπαταχτσήδες» βουλευτές ρύθμιση είναι τα τηλεφωνικά χρέη που άφησαν κατά την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο. Πρόκειται για υπέρογκα ποσά που το 2005, επί Προεδρίας της κυρίας Αννας Μπενάκη-Ψαρούδα, έφθαναν στα 35.000.000 ευρώ(!) τα οποία αναλαμβάνει να ξεχρεώσει η Βουλή με διακανονισμό.
Πρόκειται φυσικά για χρήματα που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Βουλής, δηλαδή τους Έλληνες φορολογουμένους.
Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στους βουλευτές να προμηθευτούν με χρήματα της Βουλής τηλεπικοινωνιακό υλικό και εξοπλισμό πληροφορικής.
ΤΙ;;;;;....ΕΙΠΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ;;;;; ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ!!!!

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

ΤΡΕΙΣ ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ..... ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ !!!Αναρωτιέστε φίλοι μου γιατί ζούμε αυτό το θέατρο του παράλογου;;;;; Γιατί πολύ άπλα αυτούς θέλουμε ...αυτούς έχουμε...και ξέρετε και κάτι ακόμη , όσο αυτά τα κοράκια μας βλέπουν να λειτουργούμε έτσι , τόσο θα μας σβερκώνονται ολο και περισσότερο!!!
Στο σημείο αυτό φανταστείτε τι θα γινότανε και που θα τους πετούσαν, εάν οι ίδιοι αυτοί πολίτικοι έκαναν τα ίδια σε κάποιο άλλο κράτος , με ψηφοφόρους άλλης νοοτροπίας !
Άρα λοιπόν αγαπητοί κάτοικοι της Σπιναλόγκα όπως στρώσαμε έτσι πρέπει να κοιμηθούμε , εκτός και εάν αλλάξουμε μυαλά και αποφασίσουμε επιτελούς ότι πρώτον δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να μας σώσουν άλλα και να μας κατανοήσουν οι άνθρωποι που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση...δεύτερον ότι δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι ( δεν υπήρξα ποτέ ), με παχυλούς μισθούς και τεράστια εφάπαξ και το χειρότερο απο όλα να μην εργαζόμαστε και μάλιστα ακόμη και σήμερα ...εάν είναι δυνατόν....Α!!συγνώμη ξέχασα ότι ζω στην Ελλάδα...  

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ...... ΈΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ !!!!!


Πριν ξεκινήσουμε για τα της Ελληνικής χρεοκοπίας του 1932, ας ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει ο όρος χρεοκοπία για μια εθνική οικονομία. Χρεοκοπία λοιπόν σημαίνει όταν ένα κράτος κηρύσσει παύση πληρωμών και δηλώνει στους πιστωτές του πως αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε αυτούς. Στην συνέχεια η κυβέρνηση έρχεται σε διαπραγμάτευση με τους πιστωτές της προτείνοντας να γίνει η εξόφληση σε μικρότερα ποσά, η αν τα χρέη είναι δυσβάστακτα (και αυτό είναι το χειρότερο), αναλαμβάνει το Δ. Ν. Τ......και στην περίπτωση μας η Ε.Ε... και εκχωρεί σημαντικούς πόρους της πτωχευμενης χώρας απ΄ ευθείας στους πιστωτές της.

Το 1927 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιστρέφει στην Ελλάδα και γίνεται δεκτός ως μεσσίας από τον Ελληνικό λαό. Μετά από πολλή σκέψη και πιέσεις από το περιβάλλον του ανακαλεί την απόφαση του προ τετραετίας για παραίτηση από την πολιτική και επανέρχεται σε αυτή ως αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων στις 23 Μαΐου 1928. Το μέγεθος του εκλογικού θριάμβου των Βενιζελικών στις εκλογές της 19ης Αυγούστου ήταν απρόσμενο ακόμη και για τον αρχηγό του: οι βενιζελικοί εξέλεξαν 223 βουλευτές έχοντας μια συντριπτική πλειοψηφία στην βουλή.


Η Ελληνική οικονομία είχε κάνει βήματα σταθεροποίησης την διετία 1926-1928. Η δραχμή σταθεροποιήθηκε μετά από δεκαπέντε χρόνια συνεχούς υποτίμησης. Έτσι, το 1928 η δραχμή εντάχθηκε στον περίφημο “κανόνα του χρυσού”. Ο “κανόνας του χρυσού” ήταν ένας ……
μηχανισμός μετατροπής των νομισμάτων μέσω μιας ισοτιμίας σε σχέση με τις τιμή του χρυσού.

Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση της Χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος, παρουσίασε ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο και φιλόδοξο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων που χρειάζονταν για να μπει η Ελλάδα σε αναπτυξιακή τροχιά και να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες από την Μικρασιατική Καταστροφή. Ο εκτεταμένος αυτός δανεισμός θα καλυπτόταν κυρίως από Άγγλους κεφαλαιούχους που ήδη μετά το 1922 είχαν επενδύσει μικρά κεφάλαια, αλλά τώρα ήταν πρόθυμοι να μεγαλώσουν την παρουσία τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος της νομισματικής πολιτικής και των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποδόθηκαν στην Τράπεζα της Ελλάδος που ιδρύθηκε τότε ακριβώς για τον σκοπό αυτό με πρώτο πρόεδρο τον Αλέξανδρο Διομήδη.

Ως το 1931 τίποτα δεν προμήνυε την χιονοστιβάδα αρνητικών γεγονότων που θα ακολουθούσε. Η Ελλάδα είχε τρεις συνεχόμενους πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, όμως το εξωτερικό της χρέος είχε διογκωθεί από δάνεια που είχε συνάψει η κυβέρνηση Βενιζέλου κυρίως στο Σίτυ της Αγγλίας. Συγκεκριμένα το εξωτερικό χρέος την τετραετία 1928-1932 αυξήθηκε από 27,8 δισεκατομμύρια δραχμές στα 32,7 δισεκατομμύρια.

Η μεγάλη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε με την αδυναμία της Γερμανίας να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις δυσβάσταχτες οικονομικές τις υποχρεώσεις από τον Ά παγκόσμιο πόλεμο και εντάθηκε με την κατάρρευση των τιμών των μετοχών στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο της Γουόλ Στριτ. Η οικονομία της Ελλάδας βρέθηκε αμέσως υπό πίεση, καθώς μειώθηκαν δραστικά οι εξαγωγές της (καπνά και άλλα γεωργικά προϊόντα), όπως επίσης και τα εμβάσματα από τους Έλληνες της Αμερικής που εκείνη την εποχή ήταν σημαντικός οικονομικός παράγοντας για την χώρα. Οι δύο αυτές δυσμενείς εξελίξεις επιδείνωσαν το εξωτερικό ισοζύγιο συναλλαγών, ασκώντας αφόρητες πιέσεις στην δραχμή. Ο Βενιζέλος αποφάσισε να δώσει την μάχη της

δραχμής: αν η δραχμή δεν παρέμενε ισχυρή έναντι τηςστερλίνας και των άλλων νομισμάτων, θα του ήταν αδύνατο να εξυπηρετήσει το ήδη διογκωμένο δημόσιο χρέος. Αν δηλαδή γινόταν η υποτίμηση της δραχμής, τότε το εξωτερικό χρέος σχεδόν θαδιπλασιαζόταν. Ο συνεπέστερος επικριτής της κυβερνητικής πολιτικής, εκτός από τον Δ. Μάξιμο, ήταν τότε ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, ειδικός σύμβουλος της τράπεζας της Ελλάδος και ένας από τους κορυφαίους Έλληνες οικονομολόγους του Μεσοπολέμου.

Η Βενιζελική πολιτική της διατήρησης των υφιστάμενων νομισματικών ισορροπιών ανάγκαζαν την Τράπεζα της Ελλάδος να χρησιμοποιεί τα αποθέματα της σε χρυσό και συνάλλαγμα για να στηρίζει την δραχμή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εξανεμιστούν πολύ σύντομα τα μικρά αποθεματικά της, φέρνοντας το οικονομικό επιτελείο της Ελλάδας στις αρχές του 1932 σε πολύ δύσκολη θέση. Παράλληλα το κράτος φορολογούσε τις εισαγωγές και μείωνε τις δραχμές στην Αγορά, προσπαθώντας να ελέγξει τις συνεχείς κερδοσκοπικές πιέσεις που δεχόταν η Ελλάδα. Η μόνη πιθανή λύση από το διαφαινόμενο αδιέξοδο, ήταν ο εξωτερικός δανεισμός, όχι πια για χρηματοδότηση έργων, αλλά για την στήριξη της δραχμής με ξένο συνάλλαγμα.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφάσισε να χειριστεί το θέμα προσωπικά και να εξασφαλίσει τα εξωτερικά δάνεια που θα στήριζαν την νομισματική του πολιτική. Ταξίδεψε τον Ιανουάριο του 1932 διαδοχικά σε Ρώμη, Παρίσι, Λονδίνο ζητώντας ένα δάνειο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλιώς η Ελλάδα θα εγκατέλειπε τον νόμο του χρυσού και θα βυθιζόταν στην αναξιοπιστία και στην κοινωνική αναταραχή. Τον Μάρτιο συνεδρίασε στο Παρίσι η Δημοσιονομική Επιτροπή όπου ανάμεσα στα άλλα, θα συζητιόταν και το θέμα της Ελλάδας. Στο τρίμηνο που είχε περάσει ουσιαστικά όλες οι εξαγωγές της Ελλάδας είχαν “παγώσει” και η τράπεζα της Ελλάδος είχε δώσει το 1/3 των αποθεματικών της σε συνάλλαγμα στο κράτος έτσι ώστε αυτό να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις του.

Ο τρόπος παρουσίασης των Ελληνικών προβλημάτων και αναγκών από τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο δεν έπεισε την Δημοσιονομική Επιτροπή, που θεώρησε ότι η Ελλάδα δεν έκανε καμία θυσία, αντιθέτως ήθελε να μεταβιβάσει τα προβλήματα της στους πιστωτές της. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος συνέχισε να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια τον Απρίλιο του 1932 στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών από τους υπουργούς Εξωτερικών της Αγγλίας και της Γαλλίας, χωρίς όμως κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα, εκτός από αόριστες υποσχέσεις και ευχολόγια. Δεν υπήρχε πλέον χρόνος για διαπραγματεύσεις και αναμονή.

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 1932, η Ελλάδα εγκατέλειψε επισήμως τον “κανόνα του χρυσού”. Η δραχμή υποτιμήθηκε ραγδαία και στις 5 Μαΐου η ισοτιμία της με την στερλίνα έπεσε από τις456 δραχμές στις 539. Τον ίδιο μήνα το κράτος επισημοποίησε την χρεοκοπία του κηρύσσοντας παύση πληρωμών. Το κύρος του Βενιζέλου είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα στην λαϊκή συνείδηση, ενώ ένα πανελλαδικό απεργιακό κύμα παρέλυε την Χώρα. Στις 21 Μαΐου 1932, ο Ελευθέριος Βενιζέλος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός δηλώνοντας δημοσίως πως δεν θα επέστρεφε αν δεν ενισχυόταν η εκτελεστική εξουσία και δεν περιοριζόταν η ελευθεροτυπία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως είναι πολύ φανερό, η επιλογή του θέματος της χρεοκοπίας του 1931 δεν είναι άσχετη με την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία με προβληματίζει όπως και κάθε πολίτη της Χώρας. Η σύγκριση βέβαια των δύο περιπτώσεων δεν έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Το μόνο που εντοπίζω εγώ είναι ότι ο (αλόγιστος) εξωτερικός δανεισμός αποτελεί ένα επικίνδυνο μονοπάτι για κάθε κράτος. Κατά τα άλλα, το κράτος τότε δεν είχε υπερβολικές εσωτερικές υποχρεώσεις σε μισθούς και συντάξεις ούτε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς Άλλωστε η ανάκαμψη ήρθε αμέσως σχεδόν μετά την υποτίμηση της δραχμής, χωρίς οι κυβερνήσεις του λαϊκού κόμματος που ακολούθησαν, να λάβουν σοβαρές πρωτοβουλίες. Η υποτίμηση της δραχμής κατέστησε ξανά τα Ελληνικά προϊόντα φτηνά άρα ελκυστικά, το κράτος απέφυγε προσωρινά τα δυσβάσταχτα βάρη των δόσεων των δανείων, ενώ η κρίση σταδιακά ξεπερνιόταν στην Ευρώπη. Σύντομα το ισοζύγιο των εξωτερικών πληρωμών είχε ισορροπήσει και η εισροή χρημάτων από το εξωτερικό είχε αποκατασταθεί. Το 1937 ο Μεταξάς ήρθε σε τελική συμφωνία με τους διεθνείς οίκους που είχαν δανείσει την Ελλάδα για την καταβολή σε δόσεις των οφειλόμενων χρημάτων, τερματίζοντας την τελευταία εκκρεμότητα που παρέμενε από την χρεοκοπία του 1932.
Προφανώς κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι για να αποφευχθεί η χρεοκοπία, καθώς η διεθνής κρίση ήταν πρωτόγνωρη, μεγάλης έντασης, διάρκειας και εμβέλειας. Οι προσωπικές ευθύνες του Βενιζέλου επικεντρώνονται σε δύο θέματα άνισης βαρύτητας. Το πρώτο ήταν ότι αύξησε υπέρμετρα τον εξωτερικό δανεισμό, με μια υπεραισιοδοξία που ίσως ήταν υπερβολική. Το δεύτερο, και ομολογουμένως πολύ σημαντικό, είναι ότι ενώ έβλεπε την αδυναμία της δραχμής να κρατηθεί σε υψηλή ισοτιμία, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια απελπισμένη προσπάθεια συντήρησης της. Η πολιτική αυτή όμως εξάντλησε τα συναλλαγματικά αποθεματικά του κράτους, ενώ εμπόδιζε την αναθέρμανση των εξαγωγών που φάνηκε στην συνέχεια ότι ήταν το κλειδί για την ανάκαμψη.( Από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ....ΜΥΑΛΟ!!!!

Πως να χαρακτηρίσω μωρέ αυτό το φαινόμενο.... δηλ. απο την μια να σε βιάζουν και να σε εξευτελίζουν και επειδή απλά σε ρωτάνε ποια στάση σε βολεύει για τον βιασμό , να είναι όλα καλά για 'σένα...
Παρακολουθώντας τα τελευταία γεγονότα , το πρώτο πράγμα που μου έρχεται πρόχειρα στο μυαλό είναι το .... καλά να πάθουμε!! γιατί τι άλλο πρέπει να σκεφτώ για τον απίστευτο πλέον λαό μας , που προκειμένου να βολέψουν τον εαυτούλη τους εδώ και τόσες δεκαετίες ψηφίζουν για βουλευτές ανθρώπους που αποδεδειγμένα πλέον η διαφθορά είναι συνώνυμο των ονομάτων τους..., και βεβαία όσο το βόλεμα ήταν σε καλό δρόμο ,αυτό δεν τους ενοχλούσε καθόλου... μόλις όμως η μπόχα απο την σαπίλα έφτασε και στο σπίτι τους τότε κατάλαβαν ( αν κατάλαβαν) ότι κάτι δεν πήγαινε καλά , και έτσι άρχισαν τις σπασμωδικές κινήσεις δηλ. συγκεντρώσεις, πορείες, συλλαλητήρια , και ότι άλλο κάνει ο πνιγμένος που πιάνεται απο τα μαλλιά!!
Τώρα αγαπητέ μου λαέ είναι αργά ...και δεν είναι αργά επειδή πτωχευσαμε ,άλλα είναι αργά διότι ακόμη και τώρα έχουμε την ίδια νοοτροπία με το 'χθες, δηλ. να φωνάζουν πρώτοι οι βολεμένοι του συστήματος προκειμένου να μην χάσουν τίποτε απο τα παράλογα προνόμια τους που οι περισσότεροι τα πήραν συμμετέχοντας σε ένα βρώμικο αλισβερίσι με τους βουλευτές τους λες και οι τελευταίοι όποτε τα έδιναν τα έδιναν απο την τσέπη τους!!!
Δεν ξέρω άλλα νοιώθω τεράστια λύπη .....και εύχομαι ένα πράγμα μόνο ...ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΗΘΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΚΑΝΕ ΠΑΝΤΑ!!!!

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

1904 – 2011 / 107 - ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑΊσως κάτω απο άλλες συνθήκες να μην αναφερόμουν σε αυτό το θέμα (δυστυχώς) ,αλλά τώρα η κάθε αναφορά, θεωρώ ότι όχι απλά είναι επιτακτική ανάγκη αλλά είναι πρώτη προτεραιότητά για να κρατηθούμε ενωμένοι και ζωντανοί.....γιατί αλλιώς.....!!

Συμπληρώνονται φέτος 107 χρόνια από την έναρξη του ένοπλου Μακεδονικού Αγώνα εναντίον των Τούρκων και Βουλγάρων Κομιτατζήδων. Ένα κορυφαίο γεγονός που η Ελληνική πολιτεία το γιορτάζει κάθε χρόνο, μια επέτειος που προηγήθηκε των νικηφόρων αγώνων του Ελληνικού Στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Η γέννηση του «Μακεδονικού», (πτυχή του ευρύτερου Ανατολικού ζητήματος), είχε σαν αρχή την έκδοση του Σουλτανικού Φιρμανιού της 28/2/1870 για την αναγνώριση της Βουλγαρικής Εξαρχίας με δικαιοδοσία μεταξύ Δουνάβεως και Αίμου. Πέραν όμως της περιοχής αυτής, μπορούσαν να υπαχθούν στην Εξαρχία και άλλες περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Φιρμανιού, εφόσον το σύνολο ή τα δύο τρίτα τουλάχιστον του πληθυσμού τους το απαιτούσαν. Η ρύθμιση αυτή απέβλεπε στον ακρωτηριασμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιούσε τα πάγια αιτήματα των Βουλγάρων, αλλά και των Πανσλαβιστών για θρησκευτική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Το ιδρυθέν μετά τον Ρώσοτουρκικό πόλεμο το 1878 Βουλγαρικό κράτος, ουδέποτε παραιτήθηκε από τις κατακτητικές του βλέψεις, έχοντας ως Εθνικό πρόγραμμά του την δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας του Αγίου Στεφάνου. Η Πρώτη περίοδος του Μακεδονικού Αγώνα, με αφετηρία την επανάσταση στο Λιτόχωρο και τη Δυτική.Μακεδονία διήρκεσε μέχρι το 1894. Χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητοποίηση από τους Έλληνες των επερχομένων δεινών και κινδύνων και από τη βούληση τους για αντίσταση όπου οι Ελληνισμός αμφισβητείται. Την περίοδο αυτή ο αγώνας διεξήχθη μόνο από τον Ελληνισμό της Μακεδονίας με τη συνδρομή του Πατριαρχείου. Η Δεύτερη περίοδος, έχει ως αφετηρία το 1894, έτος κατά το οποίο συστήθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου η μυστική «Εθνική Εταιρεία», από 15 Αξιωματικούς του Στρατού. Έτσι το 1896 οργανώνονται και εξοπλίζονται αντάρτικα σώματα από Μακεδόνες υπό την αρχηγία του οπλαρχηγού Αθανασίου Μπρούφα και τη συνδρομή των οπλαρχηγών Τάκη Ντάσιου, Ζαρκάδα, Τσάμη, Γ, Μακρή, Καταραχιά, Νταβέλη, Λάζαρου Βραζή, Πλατή, αδελφών Βερβέρα, Λεωνίδα Τσιώρη, Ολύμπου Κωστούλα, Παπαδήμου, Χρήστου Λεπενιώτη, Γούλα Γρούτα, Ναούμ Σπανού, κ.α. Η δράση όμως αυτή δεν επικροτείται από το Ελληνικό Κράτος και οι Έλληνες αντάρτες οπλαρχηγοί χαρακτηρίζονται επισήμως «λησταντάρτες». Με την ψευδεπανάσταση του Ίλιντεν (20 Ιουλίου 1903) και τα πολλά θύματα των Ελλήνων από τα Βουλγαρικά Κομιτάτα, το διορισμό του Γερμανού Καραβαγγέλη το 1900 στη Μητρόπολη της Καστοριάς και την συνεργασία του με τον Καπετάν Κώττα, ενδυναμώνεται το φρόνημα των Μακεδόνων και από το 1902 εμφανίζονται νέα αντάρτικα σώματα υπό τους Παύλο Κύρο, Δημήτριο Νταλίπη, Λάκη Νταηλάκη, Καπετάν Βαγγέλη. Η Τρίτη περίοδος του αγώνα (1904-1908) αποτελεί την κατεξοχήν ένοπλη φάση του, η οποία διεξήχθη με τη συνδρομή του επίσημου ελληνικού κράτους. Ο ένοπλος αγώνας απέβλεπε στην προστασία του εξασθενημένου Ελληνικού στοιχείου που χρόνια υφίστατο τα διασταυρωμένα Τουρκικά και Βουλγαρικά πλήγματα.
Η έναρξη της τρίτης περιόδου σηματοδοτείτε με την έλευση στη Μακεδονία, το Φεβρουάριο του 1904 του Παύλου Μελά, στελέχους της διαλυθείσης το 1900 «Εθνικής Εταιρείας». Μαζί του ήταν και οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού Αλέξανδρος . Κοντούλης, Αναστάσιος Παπούλας, και Γεώργιος Κολοκοτρώνης και οι οπλαρχηγοί Καπετάν Κώττας, Παύλος Κύρου, Ν. Πύρζας, Ευθυμ. Καούδης, Γεωργ. Νικώνυμος Μακρής, και Γεώργιος Περάκης. Ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του αντάρτικου σώματος του καπετάν Κώττα υπήρξε ο καπετάν Λάκης ή Νικόλαος Νταηλάκης, ο οποίος γεννήθηκε στο σλαβόφωνο χωριό Βερνίκι της Κορυτσάς, κοντά στη Βίγλιστα. Ο Παύλος Μελάς (Μίκης Ζέζας), λάτρης της Μακεδονίας, αναφέρει η Ιστορία ότι: «ενεργούσε από κοινού με τον Μακεδόνα Στέφανο Δραγούμη και τον αδελφό της συζύγου του Ναταλίας Ίωνα Δραγούμη και απετέλεσε την ψυχή του Μακεδονικού αγώνα». Ο Μελάς γεννήθηκε το 1870 στην Μασσαλία, γιος του μεγαλέμπορα Μιχαήλ Μελά. Αποφοίτησε από την Σχολή Ευελπίδων, ως Ανθυπολοχαγός (πυροβολικού, στις 8 Αυγούστου του 1891 και υπήρξε δραστήριο μέλος της «Εθνικής Εταιρείας». Στις αρχές του 1904, με διαταγή της Ελληνικής Κυβερνήσεως συγκροτήθηκε ομάδα τεσσάρων Αξιωματικών (Λοχαγός Αλ. Κοντούλης, Λοχαγός Αναστάσιος Παπούλας, Ανθγός Γεώργιος Κολοκοτρώνης και Ανθγός Παύλος Μελάς), η οποία μετέβει στην Μακεδονία για να οργανώσει την αντίσταση των καταπιεζομένων Μακεδόνων από τους Βουλγάρους κομιτατζήδες. Ο Παύλος Μελάς έδρασε στην περιοχή των Κορεστίων Καστοριάς, στο όρος Βίτσι, στην περιοχή των Πρεσπών και επισκέφθηκε την Κοζάνη, Στάσιστα και το Μοναστήριο. Στις 13 Οκτωβρίου 1904, πήγε στο χωρίο Στάσιστα για να αναπαυθούν οι άνδρες του, προδόθηκε όμως από στους Τούρκους από τον Βούλγαρο Αρχικομιτατζή Μήτρο Βλάχο και στην συμπλοκή μαζί τους τραυματίστηκε θανάσιμα. Οι συμμαχητές του απέκοψαν το κεφάλι του Παύλου Μελά και έθαψαν εμπρός στην Ωραία Πύλη του ναΐσκου της Αγίας Παρασκευής του χωριού Πισοδέρι. Το σώμα του παραδόθηκε από τους Οθωμανούς στον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη και τάφηκε στον βυζαντινό ναό των Ταξιαρχών της Καστοριάς. Σήμερα αναπαύεται εκεί και η κεφαλή του, που μεταφέρθηκε το 1950. Στον ίδιο ναό έχει ταφεί και η σύζυγός του Ναταλία, κατά την επιθυμία της.
Το χωριό ΣΤΑΤΙΣΤΑ , μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, μετονομάσθηκε σε ΜΕΛΑΣ, προς τιμήν του μεγάλου αγωνιστή, για τον οποίο ο ποιητής Κωστής Παλαμάς έγραψε:
«Σε κλαίει λαός. Πάντα χλωρό να σειέται το χορτάρι
στον τόπο πού σε πλάγιασε το βόλι, ώ παλικάρι.
Πανάλαφρος ο ύπνος σου. Του Απρίλη τα πουλιά
σαν του σπιτιού σου να τα ακούς λογάκια και φιλιά.
Και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταρράχτες
σαν του τουφεκιού αστραπόβροντα, και σαν πολέμου κράχτες»
Αιωνία σου η μνήμη ένδοξε Αξιωματικέ που θυσίασες την ζωή σου για τους αδελφούς Μακεδόνες.
Νικόλαος Φωτιάδης- Αντγος

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ....Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 'η Ο ΚΛΕΠΤΑΠΟΔΟΧΟΣ;;;;;;


... Πρώτα απ' όλα θ' ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αναγνώστες μου και ιδιαιτέρως όλους αυτούς που με διαβάζουν κυριολεκτικά ...απο όλα τα μέρη του κόσμου !!!, να 'στε πάντα καλά!Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα που προφανώς έχει πολλές απαντήσεις και αυτό γιατί ο καθένας απαντάει σύμφωνα με τα δικά του βιώματα , για μένα πάντως και οι δυο φταίνε ακριβώς το ίδιο και εάν ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες διαφορές αυτές είναι τόσο μικρές που δεν είναι άξιες λόγου!!
Άωρα βεβαία κάποιοι απο εσάς θ' αναρωτιέστε σε ποιους αναφέρομαι , άλλα όσοι με παρακολουθηθείτε στενά θ' έχετε ήδη καταλάβει ότι αναφέρομαι στους Πολιτικούς απο την μια και στους Δημοσίους λειτουργούς- υπαλλήλους απο την άλλη, ενώ πάντα υπάρχει και στους δυο η βοήθεια απο τους μόνιμα διαπλεκόμενους ....Έκδοτες και Δημοσιογράφους!!!
Αυτή η σύμπραξη λοιπόν αποτελεί για μένα τον ακρογωνιαίο λίθο του οικοδομήματος της διαφθοράς και της συνολικής απαξίας και κατάντιας που περιήλθε το κράτος.
Είναι πολλά χρόνια τώρα ,σχεδόν απο το 1981 που άρχισαν οι επιτήδειοι Πολιτικοί να υφαίνουν το δίχτυ της ιδιότυπης αυτής ..Δημοκρατίας όπου προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να δημιουργήσουν ένα κράτος υπεράριθμων, άχρηστων και καταναλωτικών Δημοσίων υπαλλήλων ,με απεριόριστα δικαιώματα και παροχές ,και με καθόλου σχεδόν υποχρεώσεις.
Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να δημιουργήσουμε ένα Κράτος που αφαιμαζε τον άναρχα αναπτυσσόμενο Ιδιωτικό τομέα ενώ την ίδια στιγμή κατασπαταλούσε ασύστολα τα Ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για την ανάπτυξη της χώρας ,δημιουργώντας έτσι μια πρωτότυπη παγκόσμια επιτυχία να αμείβεται ο Δημόσιος τομέας πολύ υψηλότερα απο τον Ιδιωτικό,....και σαν να μην έφταναν όλα αυτά γινόμασταν όλοι εμείς κάθε μέρα μάρτυρες μιας συνεχούς διάλυσης του πρωτογενούς Αγροτικού και Τουριστικού τομέα ,με αποτέλεσμα να καταφέρουν πλέον την μεταλαξη του Ελληνα... απο έναν εργατικό άνθρωπο, σε έναν τυχοδιώκτη, άχρηστο, καταναλωτή επωνύμων ξένων προϊόντων προσπαθώντας έτσι να γεμιση το κενό της απόλυτης μιζέριας και ματαιοδοξίας του!!
Ξέρω ότι ίσως σε πολλούς απο εσάς να φαίνεται αρκετά σκληρή η κριτική που ασκώ ...αλλά είναι δυνατόν ρε παιδιά στα διάφορα γκάλοπ να προτιμούμε πάλι τον δικομματισμό;;;είναι μωρέ δυνατόν;;!!
Θ' επανέλθω γιατί έχω πολλά ακόμη να πω , μήπως και μερικοί απο εμας βάλουμε μυαλό και ξυπνήσουμε απο τον λήθαργο μας , ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι όταν λέμε Κράτος δεν εννοούμε τίποτε περισσότερο ...παρά τους ίδιους τους εαυτούς μας.....!!

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

ΔΡΥΟΣ ΠΕΣΟΥΣΗΣ ΠΑΣ ΑΝΗΡ ΞΥΛΕΥΕΤΑΙ!!!

Άνευ προηγουμένου ήταν το παραλήρημα του σκοπιανού πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι από το βήμα του ΟΗΕ. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της Έλλαδα και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες. 

Στο ζήτημα της ονομασίας αναφέρθηκε, σε μεγάλο βαθμό, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Νίκολα Γκρούεφσκι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, το Σάββατο το βράδυ (ώρα Ελλάδας), στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της Ελλάδας.
Άνευ προηγουμένου ήταν το παραλήρημα του σκοπιανού πρωθυπουργού Νίκολα Γκρούεφσκι από το βήμα του ΟΗΕ. Εξαπέλυσε επίθεση κατά της Έλλαδα και είπε ότι εμείς δεν είμαστε Μακεδόνες. 

Στο ζήτημα της ονομασίας αναφέρθηκε, σε μεγάλο βαθμό, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων, Νίκολα Γκρούεφσκι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, το Σάββατο το βράδυ (ώρα Ελλάδας), στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά της Ελλάδας.
Ο Γκρούεφσκι υπεραμύνθηκε των θέσεων του στα αποκαλούμενα ζητήματα «εθνικής ταυτότητας» και στο ζήτημα της ονομασίας της χώρας του. «Εμείς γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και πώς θα ζήσουμε. Εμείς είμαστε Μακεδόνες, μιλούμε μακεδονικά και η χώρα μας ονομάζεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε στη θέση να αμφισβητείται το όνομα και η ταυτότητά μας από μια χώρα και βεβαίως, εμείς οι ίδιοι δεν το ζητήσαμε αυτό», ανέφερε ο Γκρούεφσκι, σημειώνοντας ότι η πραγματικότητα είναι συχνά ψυχρή και δύσκολη.

«Είναι γεγονός ότι ο νότιος γείτονάς μας αντιτίθεται τόσο στο όνομά μας, όσο και στην ταυτότητά μας. Και η αντίθεσή του καθίσταται δικό μας πρόβλημα και καταλήγει σε διένεξη, η οποία είναι μοναδική στον κόσμο, διένεξη επιβεβλημένη εξαιτίας της ανάγκης μιας χώρας, του γείτονά μας, να έχει μονοπώλιο σε δύο ονόματα, ή από την άλλη πλευρά, του στρατηγικού του προσανατολισμού να μην είμαστε αυτό που αισθανόμαστε», σημείωσε.

«Σκεφτείτε σε ποια εικονική κατάσταση βρίσκονται οι πολίτες της χώρας μου, με περιορισμένη ανάπτυξη και προοπτική, εξαιτίας των παρεμποδίσεων εκ μέρους του γείτονά μας για ένταξη στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, μόνο εξαιτίας αυτού που είμαστε, δηλαδή εξαιτίας αυτού που αισθανόμαστε. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε μόνο για λίγο να έλθετε στη θέση μας, προσπαθήστε να σκεφτείτε πως θα αισθανόσασταν αν κάποιος σας ζητούσε να μην είσαστε Γερμανοί, Βρετανοί, Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι, Νιγηριανοί, Αργεντινοί κ.λ.π. Μόνο αυτό σας ζητώ. Μόνο γι' αυτό σας παρακαλώ. Προκειμένου να τελειώσει αυτό, προκειμένου να είμαστε αυτό που είμαστε, χωρίς να πληγώνουμε κανέναν, χωρίς να βλάπτουμε κανέναν, με κατανόηση, ανεκτικότητα και σεβασμό προς όλους τους γείτονές μας, προς τους φίλους, προς όλους εσάς, με σεβασμό προς τον γείτονά μας με τον οποίο έχουμε αυτή τη διένεξη και με κατανόηση των φόβων του, εμείς δεν έχουμε καμία αξίωση ή πρόθεση να μονοπωλήσουμε τον όρο Μακεδονία» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ.
Ο Γκρούεφσκι ευχαρίστησε τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με την συνταγματική της ονομασία:

«Τασσόμαστε υπέρ της επίλυσης του ζητήματος του ονόματος με ειρηνικό τρόπο. Ευτυχώς, 131 χώρες στον κόσμο μας αναγνωρίζουν με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δυστυχώς, σε αυτό το όργανο -τα Ηνωμένα Έθνη- δεν μπορούμε να αποκαλούμαστε όπως αυτοαποκαλούμαστε, ούτε πάλι μπορούμε να ενταχθούμε σε οργανισμούς για τους οποίους εργαζόμαστε σκληρά. Στην περίπτωση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αξίζουμε να καταστούμε μέλη αυτών των οργανισμών», ανέφερε.

Τωρα μετά από όλα αυτά, αλλά και σε αναμονή αυτών που έρχονται με την Τουρκία ,εν μέσω μάλιστα της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που γνώρισε μεταπολεμικα η χώρα μας , αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι όλοι ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα σε όλα τα μέτωπα .......και όποιος αντέξει!!! 

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! ΤΕΡΑΤΑ....ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΙ
Τα  σύμβολα πιο συγκεκριμένα είναι: 


Είναι συγκλονιστικό. Δώστε μεγάλη προσοχή

 «Είχαμε χθες μια  συνάντηση με την παιδοψυχολόγο στον παιδικό σταθμό με θέμα την  κακοποίηση των παιδιών και μας είπε φοβερά πράγματα, που μας άφησαν  όλους άφωνους. Ένα από αυτά είναι ότι οι παιδόφιλοι έχουν σύμβολα για να  αναγνωρίζονται μεταξύ τους, τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και σε κοσμήματα  και tatoo.ΜΕΙΝΑΜΕ ΚΑΓΚΕΛΟ!!!  Ήμασταν 15 γονείς και κανένας μας δεν ήξερε ούτε είχε ακούσει κάτι για  το θέμα. 
Σήμερα λοιπόν μπήκα σε ένα site  για κακοποιημένα παιδιά και τα βρήκα για να σας τα στείλω. Δώστε προσοχή  και στείλτε το σε όλους τους γνωστούς σας, έχουν δεν έχουν παιδιά οι  ίδιοι. Εκείνοι μπορεί να τα προωθήσουν σε άλλους και η αλυσίδα να σώσει  ένα παιδί, και μόνο για αυτό αξίζει λίγα λεπτά από το χρόνο σας. Πρέπει  να παρατηρούμε τα πάντα, σκεφτείτε ότι κάποιο από τα σύμβολα μπορεί να  το έχουμε σαν κόσμημα και εμείς (εν αγνοία μας) γιατί μας έκανε "κλικ"  και μας άρεσε. Δίνουμε άθελά μας στόχο. Προσοχή και πάλι  προσοχή» 
  

Το  BLogo, «boylover» που συμβολίζεται από δύο μπλε τρίγωνα, το ένα μέσα στο  άλλο, σε σπειροειδή μορφή, και υποδηλώνει την προτίμηση στα  αγόρια. 
Το LBLogo, «littleboylover», που συμβολίζεται από ένα  παρόμοιο σχέδιο του Blogo, χωρίς γωνίες, και υποδηλώνει την προτίμηση  στα μικρά αγόρια. 
Το Glogo, «Girllover», που συμβολίζεται από δύο  καρδιές η μία μέσα στην άλλη και υποδηλώνει την προτίμηση στα   κορίτσια. 
Το Clogo, «Childlover», που συμβολίζεται από μια  πεταλούδα που τα φτερά της έχουν σχήμα καρδιάς και υποδηλώνει την  προτίμηση και στα δύο φύλα.έχουν σχήμα καρδιάς και υποδηλώνει την  προτίμηση και στα δύο φύλα.έχουν σχήμα καρδιάς και υποδηλώνει την  προτίμηση και στα δύο φύλα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ,
ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ!!!.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ,